VÁNOČNÍ HVĚZDY NEJSOU PRO NÁS JEN SYMBOLEM VÁNOC

Při pohledu na vánoční hvězdu se všem vybavují momenty svátků. Nám připomínají prosincovou zimu prolínající se lidským teplem a humanitou. V každé vánoční hvězdě je radost, naděje a spokojenost. Naučili jsme se v životě velmi dobře věřit, ale naučili jsme se společně dát naději i druhým.

V těchto květech jsou ukryté životní příběhy, příběhy podobné i rozdílné. Máme i vánoční hvězdy unikátní, které vykládají příběhy mimořádné. Je v nich úzkost a znepokojení z pohledu dítěte a neklid ze strany dospělých. Ukrývají strach a utrpení z dlouhé a těžké léčby i silnou vůli pokračovat dále až do konce… nová tajemství a neustálé hledání příčiny… názvy a zkratky nesnadno vyslovitelné se stanou součástí denního slovníku… hodiny a dny bez konce a dlouhé čekání… samota bez nároku na soukromí… injekční stříkačky, infuze a katétry… pohledy přes okenní tabule a izolovaný pokoj daleko od všeho, které postupem času nezpůsobují až tak velký strach… roušky, alarmy a antibakteriální čisticí prostředky. Večeře po páté hodině a pořád stejná.

Cítíme v nich ruku sestřičky na rameni, která oznamuje, že nejhorší je zažehnáno a je mu lépe… teplo na duši s každou pozitivní zprávou od lékaře… vděčnost za každé milé slovo, pochopení a upřímný úsměv personálu… důvěra v jejich maximální starostlivost a léčbu.

Vánoční hvězdy skrývají oddělení, ambulance, vyšetřovny a výzkumné laboratoře… v nich stovky lidí, kteří usilují porazit zákeřnou nemoc… stovky lidí trpících a nevzdávajících se… stovky lidí věřících, že všechno pomine a bude jako předtím, jako před nemocí.

Ve vánočních hvězdách jsou utajené stisky rukou a srdečná objetí… tváře a pohledy, na které se nikdy nezapomene… děti, ženy, muži a staří lidé spojeni stejnou bolestí a stejným přáním… touha po šťastném osudu.

Vánoční hvězdy ukrývají mnoho šťastných dětských tváří… stovky obětavých zdravotníků… a tisíce lidí se srdcem na správném místě, kterým není lhostejný lidský život… každému z nich patří jedna vánoční květina, ve které je skryto to největší přání na světě.

Vítězné tažení mexické krásky.

Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima – nejkrásnější z rodu euphorbias) pochází z Mexika z říše Aztéků, kde jí říkají „Flores de Noche Buena“, tedy květina Štědrého večera. I v této zemi kvete v období Vánoc, ovšem jen zřídka v květináči, ale většinou v zahradách, a to do výšky jednoho metru. Z místa původu pochází také legenda o její krvavě červené barvě. Tuto rostlinu milovala královna Aztéků, která se nešťastně zamilovala. Když zjistila, že ji milý zradil, puklo jí srdce a kapky její krve zbarvily květ.

Aztékové si však této květiny vážili více pro její praktické výhody než půvab. Z jejích listů vyráběli červené barvivo na textilie a používali je jako přísadu do kosmetiky. Mléčná míz a pak byla zpracována na lék proti horečce.

V roce 1825 ji představil botanickému světu v Americe Joel Robert Poinsset, první americký velvyslanec v Mexiku a vášnivý botanik. Právě na jeho počest dostala jméno „poinsettie“. O její opravdový rozkvět se postaral německý emigrant Paul Ecke, který se usadil v Americe. Začátkem minulého století začal vánoční hvězdu pěstovat a dále prodávat. Doporučoval ji svým zákazníkům jako nádherné pozadí při vánočním fotografování. A protože jeho první zahradnictví bylo v Hollywoodu, chtěl ji mít každý nejen na fotografii, ale i doma. V jeho práci pokračoval také syn Paul. V současné době má „Ecke zahradnictví“ rozsáhlou farmu v obci Encinitas v Kalifornii. Za krátkou dobu se první rostliny dostaly i do Evropy. Své „oficiální“ jméno Euphorbia pulcherina dostala od botanika Carla Ludwiga Wildenova, ředitele botanické zahrady v Berlíně.

Nenáročné rostliny se ve většině evropských jazyků, hlavně díky své podobě a doby květu, jmenují „vánoční hvězdy“. Ročně se v Evropě prodá 115 milionu poinsettií. V České republice je známá přibližně sto let.

A téměř dvacet let tahle krásná domorodka z kmene Aztéků pomáhá u nás těžce nemocným dětem překonávat jejich nemoc. Úžasné je to, že každým rokem víc a víc. Možná právě krev královny Aztéku na listech květu předurčila spojení vánoční hvězdy s dětmi, které bojují s leukémií a jinými krevními nemocemi. Všichni pevně věříme, že ten boj vyhrají.

Vánoční hvězda, maminka nemocného dítěte, dětští pacienti, jejich rodiče a přátelé rodičů, zdravotníci, lidi s chuti pomáhat jiným, firmy, školy, organizace, dobrovolníci a Šance je velká skupina, který tento květ spojuje. K tomu ještě všichni ti, kteří si tuto květinu od nás odnesou. Před 19-ti lety tento nápad realizovala maminka od nemocného dítěte, která cítila a pevně věřila v pomoc a sílu vánoční hvězdy. Myšlenku pomáhat pomoci prodeje živé květiny našla v Itálii a přizpůsobila ji našim podmínkám. Od té doby se každoročně můžete s touto charitativní květinou potkat na území celé Moravy.

Výtěžek charitativní akce „Vánoční hvězda“

 

1998 58 700 Kč 2009 1 278 271 Kč
1999 118 820 Kč 2010 1 267 379 Kč
2000 241 470 Kč 2011 1 430 751 Kč
2001 298 135 Kč 2012 1 514 386 Kč
2002 444 330 Kč 2013 1 838 604 Kč
2003 478 207 Kč 2014 1 774 576 Kč
2004 525 570 Kč 2015 1 758 866 Kč
2005 608 580 Kč 2016 2 027 412 Kč
2006 787 415 Kč 2017 2 337 676 Kč
2007 993 963 Kč 2018 3 009 988 Kč
2008 1 186 700 Kč 2019 3 196 290 Kč
2020 1 924 560 Kč

Sbírka byla schválena Krajský úřadem Olomouckého kraje a dělí se na dva účely. První sbírka byla schválena dne 5. 11. 2014 podle ustanovení § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna na území České republiky, v době od 5. 12. 2014 na neurčito a vedena je pod číslem jednacím KÚOK/102583/2014/OE/400. Druhá sbírka byla povolena Krajským úřadem dne 22. 11. 2012 pod č.j. KÚOK/96388/2012/OE/400. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekondiční pobyt, kterými je sledována integrace těžce nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Dále na aktivity, které naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR, v době od 14. 12. 2012 na neurčito. Obě sbírky jsou kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení sbírek bude KÚ předloženo závěrečné vyúčtování.