Šance Olomouc o.p.s.

Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím.

Obecně prospěšná společnost Šance Olomouc je nezisková organizace, která již od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

O ŠANCI

Obecně prospěšná společnost Šance Olomouc je nezisková organizace, která již od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Hlavním posláním je humanizovat náročnou léčbu dětí a pomáhat malým pacientům a jejich rodinám v průběhu celé nemoci až po návrat do běžného života.

NÁŠ PŘÍBĚH

Píše se rok 1991, období, kdy v našem zdravotnictví nastává pozitivní zlom. Do té doby se mnoho nemocničních zařízení, včetně těch dětských, potýká s velkými nesnázemi. Chybí kvalitní zdravotnické služby, léky i přístroje. Prostředí dětských nemocnic je zastaralé, smutné, neútulné a rakovinu tehdy překonává ani ne 30 procent všech dětských pacientů. Nastává však změna, která s sebou přináší nové poměry a naději nejen na zlepšení léčebných výsledků, ale i na zkvalitnění a humanizaci nemocničního prostředí. Otvírají se hranice, lékaři absolvují zahraniční stáže, učí se novým diagnostickým metodám západního světa a obdivují barevné a útulné pokoje dětských pacientů, obrázky na zdech, herny plné hraček či zázemí pro personál i rodiče hospitalizovaných dětí.

Právě v tomto čase se na Dětské klinice v Olomouci rodí v hlavě primáře hemato-onkologického oddělení myšlenka, založit nadaci, která pomůže získat finance na rekonstrukci a humanizaci oddělení 21B, na kterém překonávají dlouhou léčbu právě pacienti s hemato-onkologickými diagnózami. A tak se několik pediatrů, dětských sester, rodičů a přátel stává součástí celorepublikové nadace HAIMA, která aktivně pomáhá dětem s poruchou krvetvorby a také onkologickým pacientům. Pořádají se letní a zimní rekondiční pobyty pro léčené děti, jejich sourozence i rodiče, protože nemoc nezasáhne jen do života samotného dítěte, ale i do fungování celé jeho rodiny. Tým složený z lékařů, psychologů a dobrovolníků se tak díky těmto rekondičním pobytům snaží po dlouhé léčbě urychlit celé rodině cestu k tělesnému i duševnímu uzdravení a zjednodušit jim návrat do „reality“. Členové nadace a dobrovolníci kromě pořádání pobytů věnují také svůj volný čas mnoha dalším aktivitám. Jako první v

ČR se účastníme zahraničního pobytu v Irsku v Baretstown Gang Campu, založeném Paulem Newmanem a získáváme tak důležité kontakty pro spolupráci, která trvá dodnes. Po několika letech intenzivní práce se sny a plány stávají realitou. Bílé neútulné chodby dětského oddělení se mění v barevný pohádkový svět, vznikají dětské herny, rekonstruují se prostory, nakupují nové přístroje a vybavení, maminky od této doby mohou být se svými dětmi na pokoji. I nadále pokračuje pořádání rekondičních táborů, víkendů či pobytů u moře. Díky novým léčebným postupům a vědeckým výzkumům začínají být výsledky léčby optimistické. Lékaři sdělují rodičům každým rokem lepší zprávy. Naděje na vyléčení jejich dětí roste. Úspěšnost léčby ze zvyšuje z původních 30 na 87 procent.

Přichází rok 1999. Sdružení se osamostatňuje a přijímá nové jméno – ŠANCE. Členská základna se rozrůstá, stejně tak i činnost organizace, která se zaměřuje nově i na sociální pomoc konkrétním rodinám pacientů z celé Moravy, přispívá na dárky, rekreaci a jiné potřeby spojené s léčbou. Díky sponzorům a dárcům finančně podporuje i rodiny chronických pacientů, či pacienty s cystickou fibrózou. Zásadním způsobem přispívá k rozšíření Registru dárců kostní dřeně v ČR a šíří osvětu této důležité problematiky. Postupně pomáhá financovat rekonstrukci téměř všech oddělení olomoucké dětské kliniky, čekárny, ambulance, jídelny a další nemocniční prostory. Sdružení Šance se dostává do podvědomí mnoha lidí nejen na Moravě, ale i v celé ČR. Získává nové sponzory, navazuje nové kontakty, spolupracuje se známými osobnostmi kulturního a společenského světa. Pořádá každoroční dobročinné koncerty, divadelní představení, dražby či jiné velké charitativní projekty. Mezi největší akce patří tradiční předvánoční sbírky Vánoční hvězda a Věncování. V roce 2007 na půdě dětské kliniky vzniká jedinečný projekt – Dětská galerie, která slouží jako výtvarná dílna pro hospitalizované děti a zároveň i jako výstava a prodej dětských výrobků. Později probíhá i slavnostní otevření moderního venkovního hřiště. V roce 2014 sdružení získává svou současnou podobu a transformuje se na obecně prospěšnou společnost Šance Olomouc o.p.s.

Za dobu, která uplynula od vzniku, se podařilo realizovat nepřeberné množství plánů, uskutečnit jednu velkou proměnu kdysi staré smutné budovy v moderní pracoviště evropských rozměrů, přinést naději na vyléčení většiny dětských pacientů a vykouzlit na tvářích dětí mnoho úsměvů. Šance Olomouc za dobu své existence udělala obrovský kus práce a přispěla a nadále přispívá ke šťastným koncům mnoha příběhů. A to je tím hlavním posláním a smyslem jejího bytí.

POSLÁNÍ A CÍLE

 • humanizace hemato-onkologického oddělení i ostatních prostor Dětské kliniky v Olomouci
 • pomoc nemocným dětem a sociální podpora rodin během léčby
 • pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek,
 • přístrojového zařízení a jiného vybavení
 • naplnění volného času hospitalizovaných dětí
 • provoz Dětské galerie
 • organizace letních a zimních rekondičních pobytů pro děti a jejich rodiny po ukončení léčby
 • příprava víkendových pobytů pro rodiny
 • zakoupení dárků dětem k různým příležitostem
 • jednorázový finanční příspěvek na rekreaci pro rodiny po léčbě dítěte
 • organizace charitativních a společenských akcí, vánočního setkání dětí a rodičů
 • organizace prodejních humanitárních sbírek „Vánoční hvězda“ a „Věncování“
 • organizace mezinárodního pobytu pro pacienty v Irsku
 • rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně
 • šíření osvěty s cílem zlepšení informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí
 • spolupráce s nadací Rakovina věc veřejná, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje
 • protinádorových léčiv, s projektem MůjNovýŽivot aj.
 • členství a spolupráce se světovou organizaci ICCCPO

Šance Olomouc o.p.s.

Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.

Zobrazit více