Veřejná prodejní místa sbírky Vánoční hvězda

Dětská galerie, Dětská klinika FN Olomouc
Mammacentrum, Nezvalova 1
Bio Naturae, Horní Lán 12
OpenWine, Na Střelnici 48
CAFE DELUX, Zeyerova 16
Vinotéka Trojklenbí, nám. Svat. Čecha 5, Prostějov
Šance Olomouc