Veřejná prodejní místa sbírky

 

Dětská galerie na DK – po celou dobu trvání sbírky

Mammacentrum, Nezvalova 1 – po celou dobu trvání sbírky

Galerie Caesar, Horní Náměstí – po celou dobu trvání sbírky

BioNaturae, Horní Lán – po celou dobu trvání sbírky

Qítko – hravá korálkárna, Dolní nám. 10 – po celou dobu sbírky

  1. 12. 2021 obchodní centra City, Haná a Šantovka
  2. – 9. 12. 2021 Teoretické ústavy LFUP
Šance Olomouc