Šance Olomouc o.p.s.

Děkujeme všem, kteří významně pomohli při realizaci sbírky Vánoční hvězda v roce 2020.

Vánoční hvězda 2020 v číslech

Čistý výtěžek akce v roku 2020 byl 1 924 560 Kč.

Rozvezli jsme a prodalo se 39 317 kusů vánočních hvězd.

Vánoční hvězdu jsme rozvezli do 139 měst a vesnic ČR (podle nahlášených informací).

Do celé akce se zapojilo 580 dobrovolníků (podle nahlášených údajů).

Hvězda zaplavila 448 míst – škol, firem, podniků, prodejen, organizací a jiných institucí.

 

1 924 560 kč čistého výtěžku

DĚKUJEME,

že jste se zapojili do charitativní sbírky VÁNOČNÍ HVĚZDA, kterou pořádá Šance Olomouc již 23 let.

Zakoupením této květiny pomáháte malým pacientům, jejich rodinám a zdravotníkům Dětské kliniky FN v Olomouci.

Vánoční hvězda pomohla zrealizovat tyto projekty:

 1. Po celkové přestavbě a rekonstrukci oddělení JIRP – humanizovat nemocniční prostředí
 2. Opravit malby zničené rekonstrukci JIRP a vybavit hematoonkologické oddělení potřebami pro rodiče a zdravotnický personál, zrekonstruovat dětskou hernu, čekárnu, vybavit kuchyňku pro rodiče novými spotřebiči.
 3. Zakoupení nadstandardního vybavení a potřeb pro děti, maminky a oddělení (speciální roušky, pleny, 1 infúzní pumpu, 1 odsávačku, myčku, pračku a sušičku, 3 antibakteriální matrace, ).
 4. Přispět 5 rodinám na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě, na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt.
 5. Finančně přispět 12 rodinám s onkologickým pacientem v těžké životní situaci. 
 6. Umožnit nám nákupy výtvarného materiálu, finančně zajistit výtvarnou lektorku a provoz dětské galerie. 
 7. Pořizovat dětem hračky do heren, věnovat dětem dárky při zahájení léčby, k narozeninám, svátkům, Vánocům, Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných situacích.
 8. Finančně přispět 3 rodinám s těžce chronickým dítětem.
 9. Zakoupit přístroje ECG Holter, monitor životních funkcí pro kardiologicky nemocné děti
 10. Humanizovat prostory RTG a ambulance, vybavit ochrannými prvky.
 11. Poděkovat a obdarovat zdravotnický personál květinou a dárkem v těžkém období covidu.
 12. Opravit a desinfikovat stávající malby na Dětské klinice 

 

 

Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování.

Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a mediálním partnerům, pomáháte nám udržet tuto tradici živou neuvěřitelných 24 let.

Šance Olomouc o.p.s.

Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.

Zobrazit více