Děkujeme spolupracovníkům

  • Sledujte nás na

Děkujeme našim koordinátorům, členům Šance a rodičům léčených dětí za pomoc při prodeji vánočních hvězd v okolí svého bydliště v roce 2016.

Rodiny:

r. Blažkova - Zlín                    r. Bolfova - Valašská Bystřice               r. Bradova - Bruntál

r. Daníčkova - Olomouc           r. Dlouhá - Tučín                                 r. Doležalova - Šumperk

r. Dvořákova - Olomouc           r. Foltýnova - Kroměříž                        r. Hradilova - Olomouc

r. Hrachovinova - Litovel          r. Hrubá - Slatinice                              r. Hudečkova - Zátor

r. Jakešova - Zlín                     r. Janoštíkova - Tlumačov                    r. Kašubova - Prostějov     

r. Karadyova - Lipová Lázně     r. Klumplerova - Vsetín                        r. Kocurkova - Zubří 

r. Kohnova - Tovačov               r. Koppova - Přerov                             r. Kubicova - Vsetín

r. Kučerova - Valšov                 r. Lakomých - Šternberk                         r. Mihálova - Olomouc 

r. Němcova - Zátor                   r. Novákova - Šternberk                      r. Prosova - Olomouc

r. Randýskova - Lešná              r. Riesova - Havířov                             r. Solařova - Jarcová

r. Solníkova - Horní Němčí        r. Svozilova - Olomouc                         r. Stejskalova - Olomouc                      

r. Špajsova - Přerov                 r. Štáblová - Kojetín                            r. Šůstkova - Olomouc                         

r. Švábeníkova - Olomouc         r. Todorovičova - Přerov                      r. Trlicova - Francova Lhota                  

r. Vymětalova - Unčovice

 

Jednotlivci:

MUDr. Kateřina Bouchalová             Pavlína Fojtíková                        Mgr. Eva Greplová

Vendula Havelková                          Irena Hrubá                              Zdeňka Janhubová

Jiří Janhuba                                     Marie Janků                             Eva Jelínková

Josef Kašík                                      Pavla Kloubcová                       Aneta Kocourková

Ing. Peter Kosztyu                           Martin Krajča                            Anna Lehárová

Martin Matula                                  Michaela Melzrová                     Lea Menšíková 

Lenka Micková                                 Stanislav Mikiska                      Petra Mikulcová

Markéta Plevková                            Jan Polášek                               Tereza Pospíšilová                    

Jiřina Preclíková                              Lenka Prokešová                        Pavel Rakus                              

Zdena Waserbauerová                     Matěj Špajs